SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA DONAT

Cilj Udruge je poticanje tjelesnog vježbanja, razvijanje i unapređivanje sportsko – rekreativnih aktivnosti slijepih i slabovidnih osoba radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem, poboljšavanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova obogaćivanjem slobodnog vremena sportsko – rekreativnim aktivnostima, te razvitka odgojnih, moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti kod svojih članova bavljenjem sportom.

DODATNE AKTIVNOSTI

  • okupljanje slijepih i slabovidnih osoba koje se žele baviti sportsko- rekreativnim aktivnostima prema potrebi članova, posebno u pikadu i šahu
  • vođenje sportsko – rekreativnih aktivnosti
  • rad na očuvanju, održavanju, poboljšanju i unapređivanju psihofizičkih sposobnosti i zdravlju članova provođenjem sportsko – rekreativnih aktivnosti kroz slobodno vrijeme
  • ostvarenje suradnje s drugim sportskim udrugama slijepih i slabovidnih osoba i drugim udrugama koje podupiru rad Udruge
  • poticanje njegovanja tjelesnog i duhovnog zdravlja članova kroz bavljenje sportsko – rekreativnim aktivnostima
  • obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom sukladno zakonu