PROJEKTI

ESF projekt – „Videća pratnja za bolju integraciju!“

Pružanje socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba

VRIJEDNOST PROJEKTA:

492 190 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

24 mjeseci

Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije

Videći pratitelj pruža različite oblike socijalnih usluga i podrške, ovisno o potrebama korisnika programa.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

393 432 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

36 mjeseci

Osjetimo prirodu

Poznato je kako boravak u prirodi pozitivno utječe na čovjekovo mentalno i fizičko zdravlje, pomaže pri opuštanju, važno je za dobrobit čovjeka te regenerira psihofizičke sposobnosti.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

72 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

6 mjeseci

Psihosocijalni program za članove Udruge

Promicanje prava slijepih osoba, pomoći pri uključivanju u društveni život zajednice, sprječavanju diskriminacije i pružanju podrške.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

100 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

12 mjeseci

Socijalni program Udruge slijepih

Projekt je usmjeren u pravcu uklanjanja svih oblika diskriminacije i nejednakih mogućnosti za slijepe osobe.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

25 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

12 mjeseci

Usluga asistenta u nastavi za članove Udruge – studente

Asistent u nastavi pruža mu pomoć i podršku u savladavanju školskog gradiva, prilikom komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti, te pomoć pri kretanju.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

80 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

10 mjeseci

Zajedno, aktivno, ravnopravno!

Socijalna uključenost korisnika programa u aktivnosti društvene zajednice.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

450 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

36 mjeseci

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (20_4_OSI)“

Pružanje socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

467460 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

36 mjeseci