Socijalni program Udruge slijepih

Projekt je usmjeren u pravcu uklanjanja svih oblika diskriminacije i nejednakih mogućnosti za slijepe osobe.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

25 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

12 mjeseci

O PROJEKTU

Socijalni program Udruge slijepih započeli smo provoditi 01. siječnja 2020. godine.

Projekt financira Zadarska županija, a prijavljen je putem Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.000,00 kn. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Aktivnosti:

 • Organiziranje info radionica, edukacija, seminara, dana otvorenih vrata, tribina i sl.
 • Distribucija promotivnih i edukativnih materijala.
 • Uključivanje volontera u rad Udruge i širenje volonterskih aktivnosti.
 • Suradnja s "HSS-info"- redovito obavještavanje o radu Udruge.
 • Promoviranje djelovanja Udruge putem suradnje s lokalnim, a po potrebi i nacionalnim medijima.
 • Redovito ažuriranje Web i Facebook stranice Udruge.
 • Sudjelovanje na novinskim konferencijama i drugim promidžbenim skupovima.
 • Obilježavanje blagdana i datuma važnih za slijepe osobe.
 • Suradnja sa školama i vrtićima u svrhu edukacije djece i školaraca o problematici slijepih osoba i njihove senzibilizacije.
 • Redovito kontaktiranje i održavanje sastanaka sa humanitarnim ustanovama, udrugama, javnim institucijama, ustanovama i drugim važnim dionicima na području, grada, županije i šire.
 • Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i udrugama osoba s invaliditetom na zajedničkim programima.
 • Redovita suradnja sa Hrvatskim savezom slijepih.

CILJ

Uklanjanje svih oblika diskriminacije i nejednakih mogućnosti za slijepe osobe.

SPECIFIČNI CILJ

 • Upoznavanje javnosti sa problematikom slijepih osoba
 • Ostvarivanje redovite suradnje s lokalnim medijima i ostalim javnim dionicima u lokalnoj zajednici.
 • Ostvarenje i održavanje suradnje sa udrugama, javnim institucijama, ustanovama i drugim važnim sudionicima na području, grada, županije i šire.
 • Proširenje kruga partnera i suradnja sa dionicima društva koji su relevantni za rad Udruge.
 • Razvijanje partnerskih odnosa s Hrvatskim savezom slijepih.
 • Jačanje identiteta Udruge.
 • Postizanje potpune transparentnosti i vidljivosti u djelovanju Udruge.
 • Sudjelovanje u kreiranju javnih politika osjetljivih na probleme slijepih osoba.

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga slijepih Zadarske županije

FINANCIRA: