Psihosocijalni program za članove Udruge

Promicanje prava slijepih osoba, pomoći pri uključivanju u društveni život zajednice, sprječavanju diskriminacije i pružanju podrške.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

100 000 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

12 mjeseci

O PROJEKTU

Psihosocijalni program za članove udruge započeli smo provoditi 01. siječnja 2020. godine.

Projekt financira Grad Zadar, a prijavljen je putem Javnog natječaja za prikupljanje projekata/programa koji se odnose na djelatnosti socijalne skrbi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 100 000 kn. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Udruga slijepih Zadarske županije, kao udruga civilnog društva još od 1953. godine kontinuirano djeluje sa svrhom poboljšanja statusa slijepih osoba u svim segmentima njihovog života, jedina je na području Zadarske županije koja okuplja osobe sa oštećenjem vida i daje im podršku pri ostvarivanju njihovih prava, mogućnosti i interesa i kao takva ima veliku ulogu u smislu zalaganja i zagovaranja prava osoba s invaliditetom.

Njezina uloga ističe se u promicanju prava slijepih osoba, pomoći pri uključivanju u društveni život zajednice, sprječavanju diskriminacije i pružanju podrške njezinim članovima. Udruga se uz to javlja i kao važan partner u projektima s ciljem osiguravanja normalnog života osoba s invaliditetom.

Kako bi se osigurao razvoj Udruge potrebno je financirati stručnog radnika Udruge. Radi praćenja suvremenih tokova razvoja civilnog društva potrebno je osigurati djelatnika visoke stručne spreme čime će se osigurati i provedba projektnih i programskih aktivnosti. Financijska potpora iz projekata omogućuje zadržavanje stručne radnice. Rad stručnog radnika uz posao vezan za osmišljavanje, pripremu i pisanje projektnih i programskih prijedloga, organizaciju projektnih aktivnosti, praćenje provedbe aktivnosti, izrada narativnih i financijskih dokumenata te sve ostale radnje vezane uz navedeno, odnosi se i na individualan i grupni rad sa članovima i članovima njihove obitelji, informiranje o njihovim pravima iz različitih sustava, komunikacija i suradnja sa važnim institucijama i organizacijama na području Županije i šire, vođenje svih administrativnih poslova u Udruzi, odlazak na teren u obilazak članova i mnogi drugi poslovi koje zahtijeva rad u Udruzi.

Program je usmjeren i na poticanje i provođenje društvenih, kulturnih, sportskih i kreativnih aktivnosti, provođenje edukacijsko rehabilitacijskih, psihosocijalnih i savjetodavnih aktivnosti, promicanje Udruge u javnosti i suradnju s medijima, nabavku i obučavanje na tiflotehničkim pomagalima, sudjelovanje zaposlenika i članova udruge na raznim edukativnim radionicama itd., a u svrhu povećanja kvalitete života slijepih osoba, ostvarivanja njihovih prava, jačanja njihove samostalnosti i integracije u životnu zajednicu.

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga slijepih Zadarske županije

FINANCIRA: