Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (20_4_OSI)“

Pružanje socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

155 820 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

12 mjeseci

O PROJEKTU

Financijske podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva dodjeljuju se za provedbu projekata i programa organizacija civilnoga društva te za institucionalnu podršku kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Cilj financijskih podrški je podržati aktivnosti i djelovanja koja doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Udruga slijepih Zadarske županije potpisala je s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva Ugovor o financiranju institucionalne podrške za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31.prosinca 202. godine, s mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2023. godine.

CILJ

Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade prvenstveno nam je cilj financirati udio u plaći stručne osobe zaposlene u udruzi na voditelje projekata. Kako bi se osigurao razvoj Udruge potrebno je financirati stručnog radnika Udruge. Radi praćenja suvremenih tokova razvoja civilnog društva potrebno je osigurati djelatnika visoke stručne spreme čime će se osigurati i provedba projektnih i programskih aktivnosti. Financijska potpora Institucionalne podrške omogućava zadržavanje stručne radnice u koju bi se i dalje ulagalo na način da će se za nju osigurati sudjelovanje na raznim edukacijama po potrebi i mogućnostima. Uspješnom prijavom na projekte Udruga osigurava novčana sredstva kojima će se moći proširiti aktivnosti i potpora njezinom članstvu i proširiti njezin stručni kadar čime se osigurava stabilizacija i daljnji razvoj Udruge. Zadržavanjem djelatnika osiguravamo provođenje aktivnosti udruge pri čemu se ujedno jača i organizacijska struktura Udruge i povećaju se šanse za uspješnost prijave na daljnje projekte.

Osim toga, Institucionalnom podrškom financiraju se i sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti koji se odnose između ostalog i na uredski materijal koji je potrebno konstantno nadopunjavati, na dio režijskih i knjigovodstvenih troškova, a smatramo vrlo važnim i obilazak članova na terenu kako bi se točno utvrdilo u kojim uvjetima oni žive i na koji način im je potrebna pomoć, koje su njihovi interesi i kako im se može poboljšati kvaliteta života, a sljepoća je teška invalidnost radi koje slijepe osobe često uopće ne izlaze iz prostora svog doma. Dio sredstava namijenjen je i trošku izrade promotivnog materijala, letaka i brošura u kojima bismo istaknuli važne informacije koje se odnose na život osoba s oštećenjem vida i približili javnosti problematiku s kojom se oni susreću. U 2020. godini izradili smo novu web stranicu na kojoj svakodnevno objavljujemo događanja u Udruzi, stoga ovom podrškom planiramo pokriti i mjesečnu naknadu održavanja web stranice.

Također, sredstva će se uložiti i u revitalizaciju i adaptaciju prostora kako bi unaprijedili transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora koji je u javnom vlasništvu, u cilju povećanja iskorištenosti prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju i da unaprijedimo kapacitete Udruge. Poslovni prostor se treba adaptirati i u svrhu stvaranja boljih radnih uvjeta, poboljšanja dojma kojeg ostavljamo na naše korisnike i suradnike i kako bismo omogućili bolju radnu atmosferu i kako bi se u prostoru mogle nesmetano održavati brojne radionice i edukacije. Obzirom da se slijepe osobe vrlo rijetko kreću izvan prostora koji im je nepoznat, mnogi članovi dolaze u udrugu jer im je taj prostor poznat, stoga bismo željeli da se osjećaju sigurno i ugodno kada tu borave.

Predviđena je i nabavka računala s govornom jedinicom i čitačem ekrana kojeg bi članovi Udruge mogli koristiti kad god im je to potrebno i u sklopu obuke na računalu koja se planira i ubuduće provoditi, obzirom da se radi o skupoj opremi koju si pojedinci ne mogu priuštiti, a računalo koje postoji u Udruzi je zastarjelo i nije više u funkciji. Također, predviđene su i edukacije za stručne djelatnike i članove upravljačkih tijela Udruge.

Takvim pokrićem troškova stvorit će se preduvjeti za organizacijski razvoj, te mogućnost prijavljivanja na druge projektno-programske natječaje, ali nadasve i važna komponenta zadržavanja postojećeg kadra, uspostava kvalitetnog timskog rada, formiranje zajedničkih sustava vrijednosti, posvećenosti organizaciji, te dobivanju profiliranog tima za razvijanje inovativnih socijalnih usluga, stvaranje osnove za proširenje djelatnosti samoodrživosti.

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga slijepih Zadarske županije

FINANCIRA: