ESF projekt – „Videća pratnja za bolju integraciju!“

Pružanje socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba

VRIJEDNOST PROJEKTA:

492 190 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

24 mjeseci

O PROJEKTU

Projekt „Videća pratnja za bolju integraciju!“ započeli smo provoditi 06. travnja 2020. godine.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“, a prijavljen je u sklopu poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 492.190,00 kn. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

CILJ

Cilj projekta: pružanje socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba, na način da im se pruža podrška u zadovoljavanju njihovih svakodnevnih potreba te da se osnaži njihova integracija u zajednicu u kojoj žive.

Predviđeno je da projektom bude obuhvaćeno 15 korisnika za koje će korištenje usluga videće asistencije omogućiti da postanu punopravni članovi zajednice, olakšava im se svakodnevica i pruža se mogućnost da ostvaruju svoje pune potencijale.

Ovim projektom osigurat će se stručnost videćeg asistenta, dobra organizacijska i koordinacijska podrška te se nadamo da će zbog koristi za naše članove ovaj projekt prerasti u sustavno financiranje.

Videći pratitelj pruža slijepim osobama sljedeće vrste usluga:

  • Usluge videće pratnje prilikom odlaska u ustanove u kojima se slijepe osobe ne mogu samostalno kretati (pošta, banka, bolnica, trgovina, ustanova, itd.)
  • Pružanje videće podrške u rješavanju problema administrativnog karaktera (čitanje dokumenata, doznaka, liječničkih nalaza, recepata, uputnica, uplatnica, pošte itd.)
  • Usluge videće pratnje tijekom odlaska na različite kulturno-zabavne manifestacije, sportska događanja i slično (koncerti, kazališne predstave, kino, sportska natjecanja)
  • Prenošenje znanja i vještina koje će slijepoj osobi olakšati samostalno funkcioniranje (označavanje predmeta, aparata, odjeće, upotreba pomagala, itd.)

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga slijepih Zadarske županije

FINANCIRA:

PROJEKTNI PARTNERI: