O UDRUZI

Kao udruga civilnog društva, Udruga slijepih Zadarske županije osnovana je 1953. godine i odtada kontinuirano djeluje sa svrhom poboljšanja statusa slijepih osoba u svim segmentima njihovog života. Udruga slijepih Zadarske Županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici.

Udruga broji 174 članova, a struktura članstva zbog raznolikosti iziskuje individualni multidisciplinarni pristup u rješavanju potreba slijepih i slabovidnih osoba, pronalaženje zadovoljavajućih rješenja problema i potreba, te uključuje uvažavanje njihovih interesa, mogućnosti i afiniteta sukladno stupnju oštećenja.

CILJ UDRUGE

Cilj Udruge je rad za opće odnosno javno dobro te promicanje, razvitak i unapređenje statusa slijepih osoba u svim segmentima života te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te života u zajednici.

DJELOVANJE UDRUGE:

 • Okupljanje slijepih na području djelovanja Udruge
 • Davanje neposredne savjetodavne pomoći članovima i njihovim obiteljima
 • Pružanje usluga asistencije te ostalih socijalnih usluga, sukladno potrebama članstva u lokalnoj zajednici i načelima deinstitucionalizacije, a koje obuhvaćaju: savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu potporu u procesima uključivanja u život zajednice te poticanje razvoja službi podrške u zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida
 • Poticanjem razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida
 • Radom na prevenciji i suzbijanju svih oblika diskriminacije, nasilja i ovisnosti slijepih osoba
 • Promocijom jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, rodne ravnopravnosti te anti-diskriminacijske politike u svim segmentima života slijepih osoba
 • Pružanjem pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te prema mogućnostima povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima
 • Bavljenjem humanitarnim radom i suradnjom s humanitarnim ustanovama i udrugama na području županije, grada i šire
 • Unapređivanjem suradnje s drugim pravnim subjektima s istim ili srodnim ciljevima
 • Poticanjem društva u kojima se obavljaju kulturno-prosvjetne, šahovske, sportsko-rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti
 • Razmatranjem i obavljanjem i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge usmjerenih na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života

ORGANIZACIJA UDRUGE

Organizacijska struktura upravljanja Udrugom utvrđena je Statutom, a njezino je najviše tijelo Skupština koja iz svojih redova izabire Izvršni odbor od pet članova te Predsjednika Udruge. Nadzorni odbor, koji se sastoji od tri člana, obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge, o čemu redovno izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Mladen Bajlo

DOPREDSJEDNIK UDRUGE:

Nikola Vitlov

TAJNIK:

Josip Laća

SKUPŠTINA:

 1. Mladen Bajlo
 2. Dorotea Badžoka
 3. Branko Began
 4. Željko Čiklić
 5. Nikola Vitlov
 6. Vlado Juratovac
 7. Josip Kataro
 8. Marija Kombura
 9. Ivan Kovačić
 10. Josip Laća
 11. Ante-Tonči Longin
 12. Nediljko Modrić
 13. Branko Raspović
 14. Marko Ukalović
 15. Vinka Ukalović
 1. Mladen Bajlo
 2. Dorotea Badžoka
 3. Branko Began
 4. Željko Čiklić
 5. Nikola Vitlov
 6. Vlado Juratovac
 7. Josip Kataro
 8. Marija Kombura
 9. Ivan Kovačić
 10. Josip Laća
 11. Ante-Tonči Longin
 12. Nediljko Modrić
 13. Branko Raspović
 14. Marko Ukalović
 15. Vinka Ukalović

UPRAVNI ODBOR:

 1. Mladen Bajlo
 2. Nikola Vitlov
 3. Nediljko Modrić
 4. Branko Raspović
 5. Vinka Ukalović

NADZORNI ODBOR:

 1. Ivan Kovačić
 2. Mirjana Mrkela
 3. Mate Šestan

DJELATNICI UDRUGE:

 1. Ana Perica voditelj projekata
 2. Josip Milković videći pratitelj
 3. Božena Perica videći pratitelj
 4. Marta Pleško izvoditeljica aktivnosti za projekt „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“

DOKUMENTI UDRUGE