O UDRUZI

Kao udruga civilnog društva, Udruga slijepih Zadarske županije osnovana je 1953. godine i odtada kontinuirano djeluje sa svrhom poboljšanja statusa slijepih osoba u svim segmentima njihovog života. Udruga slijepih Zadarske Županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici.

CILJ UDRUGE

Cilj Udruge je rad za opće odnosno javno dobro te promicanje, razvitak i unapređenje statusa slijepih osoba u svim segmentima života te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te života u zajednici.

DJELOVANJE UDRUGE:

 • Okupljanje slijepih na području djelovanja Udruge
 • Davanje neposredne savjetodavne pomoći članovima i njihovim obiteljima
 • Pružanje usluga asistencije te ostalih socijalnih usluga, sukladno potrebama članstva u lokalnoj zajednici i načelima deinstitucionalizacije, a koje obuhvaćaju: savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu potporu u procesima uključivanja u život zajednice te poticanje razvoja službi podrške u zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida
 • Poticanjem razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida
 • Radom na prevenciji i suzbijanju svih oblika diskriminacije, nasilja i ovisnosti slijepih osoba
 • Promocijom jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, rodne ravnopravnosti te anti-diskriminacijske politike u svim segmentima života slijepih osoba
 • Pružanjem pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te prema mogućnostima povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima
 • Bavljenjem humanitarnim radom i suradnjom s humanitarnim ustanovama i udrugama na području županije, grada i šire
 • Unapređivanjem suradnje s drugim pravnim subjektima s istim ili srodnim ciljevima
 • Poticanjem društva u kojima se obavljaju kulturno-prosvjetne, šahovske, sportsko-rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti
 • Razmatranjem i obavljanjem i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge usmjerenih na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života

ORGANIZACIJA UDRUGE

Organizacijska struktura upravljanja Udrugom utvrđena je Statutom, a njezino je najviše tijelo Skupština koja iz svojih redova izabire Upravni odbor od pet članova te Predsjednika Udruge. Nadzorni odbor, koji se sastoji od tri člana, obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge, o čemu redovno izvještava Upravni odbor i Skupštinu.

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Ivica Božić-Petričević

DOPREDSJEDNIK UDRUGE:

Dragica Vukić

TAJNIK:

Josip Laća

SKUPŠTINA:

 1. Danijel Lončar
 2. Nikola Vitlov
 3. Josip Laća
 4. Marija Kombura
 5. Iva Lisica
 6. Vlado Juratovac
 7. Zlatan Džindo
 8. Ivan Kovačić
 9. Ivica Božić-Petričević
 10. Mirjana Mrkela
 11. Dragica Vukić
 12. Zdenka Grancarić
 13. Ilijana Lisica
 14. Vinka Ukalović
 15. Dorotea Badžoka
 1. Danijel Lončar
 2. Nikola Vitlov
 3. Josip Laća
 4. Marija Kombura
 5. Iva Lisica
 6. Vlado Juratovac
 7. Zlatan Džindo
 8. Ivan Kovačić
 9. Ivica Božić-Petričević
 10. Mirjana Mrkela
 11. Dragica Vukić
 12. Zdenka Grancarić
 13. Ilijana Lisica
 14. Vinka Ukalović
 15. Dorotea Badžoka

UPRAVNI ODBOR:

 1. Josip Laća
 2. Vlado Juratovac
 3. Ivan Kovačić
 4. Ivica Božić-Petričević
 5. Dragica Vukić

NADZORNI ODBOR:

 1. Iva Lisica
 2. Mirjana Mrkela
 3. Dorotea Badžoka

DJELATNICI UDRUGE:

 1. Ana Jurišić administrativni djelatnik
 2. Josip Milković videći pratitelj
 3. Marko Travica videći pratitelj
 4. Marta Božan Voditeljica projekata
 5. Tiha Božajić Voditeljica projekata

DOKUMENTI UDRUGE