27 Jan 2021

Mediji o uspješnosti projekata Udruge slijepih Zadarske županije

Mediji o uspješnosti projekata Udruge slijepih Zadarske županije

Udruga slijepih Zadarske županije trenutačno provodi tri važna projekta: »Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom«, zatim EU projekt »Videća pratnja za bolju integraciju« te projekt »Zajedno, aktivno, ravnopravno!«

Iako je protekla, 2020. godina bila izuzetno izazovna zbog novonastale epidemiološke situacije prouzrokovane COVID-19 virusom, našoj Udruzi odobrena su tri značajna projekta: EU projekt »Videća pratnja za bolju integraciju« financiran iz Europskog socijalnog fonda, »Zajedno, aktivno, ravnopravno!« koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te »Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom« koji financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. S projektnim aktivnostima projekta "Videća pratnja za bolju integraciju" započeli smo 06.04.2020. godine te zaposlili još jednog videćeg pratitelja, Boženu Perica koja pruža usluge videće pratnje članovima Udruge. Projekt "Zajedno, aktivno, ravnopravno!" započeli smo 01.06.2020. te uspješno realizirali neke od aktivnosti, dok smo većinu njih ipak morali privremeno obustaviti sukladno preporukama i odlukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, no nadamo se kako ćemo tijekom ove godine nastaviti s uobičajenom dinamikom provedbe projektnih aktivnosti.

Nadalje, od 01.01.2021. godine u provedbi smo projekta »Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom« koji financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva Republike Hrvatske. Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, koji unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade. Projekt »Institucionalne podrške« provodit će se do kraja 2023. godine, a cilj ove podrške zadržavanje je stručnih ljudskih resursa, pružanje usluga ciljnim skupinama u društvu te, u konačnici, učinkovita iskoristivost ESI fondova na natječajima u kojima su udruge prihvatljivi partneri.  Putem sredstava navedene podrške, obnovit će se prostorije udruge novim namještajem te promijeniti dvoja ulazna vrata i prozori. 

Na kraju, valja istaknuti kako je za uspješnost rada Udruge zaslužno novo rukovodstvo na čelu s Mladenom Bajlom i njegovim suradnicama: voditeljicom projekata, magistricom socijalnog rada Anom Perica i izvoditeljicom projekata, magistricom povijesti umjetnosti Martom Pleško čijim zalaganjem ostvarujemo sredstva EU-a, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te ostalih institucija. 


Više o projektima koje provodi Udruga slijepih Zadarske županije pročitajte u članku Zadarskog lista koji kontinuirano prati rad naše Udruge: https://www.zadarskilist.hr/clanci/27012021/integracija-u-zajednicu-zadarska-udruga-slijepih-dobila-sredstva-eu-fondova