15 Oct 2021

Izlet u Zagreb

Izlet u Zagreb

Članovi Udruge u posjetu Tiflološkom muzeju u Zagrebu

Dana 13. listopada 2021. bili smo na jednodnevnom izletu u Zagrebu te posjetili Tiflološki muzej.  Tiflološki muzej jedan je od rijetkih specijalnih muzeja u Europi koji se bavi problematikom osoba s invaliditetom, poglavito osoba oštećena vida. 

Muzej je javna državna ustanova koja prikuplja, čuva, proučava, dokumentira i komunicira materijalnu i nematerijalnu građu vezanu uz osobe s invaliditetom, s naglaskom na osobe oštećena vida. Svojim djelovanjem nastoji upoznati društvenu zajednicu sa svijetom osoba oštećena vida te na taj način poticati harmonične i tolerantne odnose među ljudima, uvažavajući individualnost svake osobe.

Prilikom posjeta muzeju imali smo stručnu voditeljicu koja nam je u kratkim crtama objasnila povijest osnutka muzeja te nas upoznala sa zbirkom od čega su nam najupečatljiviji eksponati bili likovni radovi slijepih autora koji pokazuju kreativne dosege slijepih osoba na području likovnog stvaralaštva, razmjere njihove snage i kreativne mašte, istodobno uklanjajući predrasude prema slijepima i njihovim mogućnostima likovnog izražavanja. 

Nakon obilaska muzeja, kratko smo prošetali centrom Zagreba, imali zajednički ručak nakon čega smo se vratili natrag u Zadar puni dojmova i lijepih iskustava.

Ovaj izlet organiziran je u sklopu  Međunarodnog dana bijelog štapa koji se obilježava 15. listopada.