21 Sep 2020

Edukacija za jačanje upravljačkih kapaciteta udruga slijepih u Edukacijsko – rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura

Edukacija za jačanje upravljačkih kapaciteta udruga slijepih u Edukacijsko – rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura

Predstavnici Udruge sudjelovali na edukaciji Hrvatskog saveza slijepih u okviru EU projekta „Diljem naše lijepe, integrirajmo slijepe“

Od 14. do 17. rujna 2020. održana je edukacija za jačanje upravljačkih kapaciteta udruga slijepih u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih, a u sklopu EU projekta "Diljem naše lijepe, integrirajmo slijepe". Našu Udrugu predstavljali su tajnik Josip Laća i djelatnica Marta Pleško. Tijekom tri dana provedene su radionice s temama jačanja organizacijskih kapaciteta udruga, strateškog planiranja, samozastupanja, zagovaranja i odnosa s javnošću, koje je vodila Mirela Despotović, stručna suradnica iz Centra za civilne inicijative. Kroz razmjenu iskustava i međusobni dijalog došlo se do zaključka kako je potrebno zajedništvo između članova temeljnih udruga pri rješavanju ključnih pitanja važnih za slijepe i slabovidne osobe.