Udruga slijepih Zadarske županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju Njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici.

VIZIJA

Udruga teži ostvarivanju prava, mogućnosti i interesa slijepih i visoko slabovidnih osoba u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u društvo na ravnopravnoj osnovi kao punopravnih građana koji doprinose zajednici u kojoj žive.

MISIJA

Misija Udruge je unaprjeđenje kvalitete života slijepih i visoko slabovidnih osoba i njihovog položaja u društvu, uz zastupanje njihovih interesa u javnosti, sprječavanje diskriminacije i senzibilizaciju društva za njihove probleme.

NOVOSTI

30.May 2024.

Javna tribina "Živimo život aktivno"

29.May 2024.

Finalna kreativna radionica u prvoj godini provedbe programa „Živimo život aktivno"

08.May 2024.

Nastavak naše kreativne avanture, s udrugom Eko-Zadar

KONTAKT

023/250-546

info@uszz.hr

Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar