Udruga slijepih Zadarske županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju Njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici.

VIZIJA

Udruga teži ostvarivanju prava, mogućnosti i interesa slijepih i visoko slabovidnih osoba u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u društvo na ravnopravnoj osnovi kao punopravnih građana koji doprinose zajednici u kojoj žive.

MISIJA

Misija Udruge je unaprjeđenje kvalitete života slijepih i visoko slabovidnih osoba i njihovog položaja u društvu, uz zastupanje njihovih interesa u javnosti, sprječavanje diskriminacije i senzibilizaciju društva za njihove probleme.

NOVOSTI

19.Sep 2022.

Pikadisti SUSSO Donat pobijedili Karlovačke LABRADORE

30.Sep 2022.

Marijan Siketić prvak Hrvatske u elektronskom pikadu

26.Aug 2022.

Predstava "Kozonoga" u sklopu 14. MONOPLAY festivala

KONTAKT

023/250-546

info@uszz.hr

Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar