Udruga slijepih Zadarske županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju Njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici.

VIZIJA

Udruga teži ostvarivanju prava, mogućnosti i interesa slijepih i visoko slabovidnih osoba u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u društvo na ravnopravnoj osnovi kao punopravnih građana koji doprinose zajednici u kojoj žive.

MISIJA

Misija Udruge je unaprjeđenje kvalitete života slijepih i visoko slabovidnih osoba i njihovog položaja u društvu, uz zastupanje njihovih interesa u javnosti, sprječavanje diskriminacije i senzibilizaciju društva za njihove probleme.

NOVOSTI

13.Jun 2022.

Uronili smo u priču o soli u Solani Nin

31.May 2022.

Održano Županijsko pojedinačno prvenstvo SUSSO "DONAT" u šahu

25.May 2022.

Umjetnost riječi kroz zvučni ZaPis - održana druga po redu Književna večer u sklopu projekta ZAR

KONTAKT

023/250-546

info@uszz.hr

Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar