Udruga slijepih Zadarske županije jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju Njihovih prava, mogućnosti i interesa, a kao takva prepoznata je i identificirana u zajednici.

VIZIJA

Udruga teži ostvarivanju prava, mogućnosti i interesa slijepih i visoko slabovidnih osoba u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u društvo na ravnopravnoj osnovi kao punopravnih građana koji doprinose zajednici u kojoj žive.

MISIJA

Misija Udruge je unaprjeđenje kvalitete života slijepih i visoko slabovidnih osoba i njihovog položaja u društvu, uz zastupanje njihovih interesa u javnosti, sprječavanje diskriminacije i senzibilizaciju društva za njihove probleme.

NOVOSTI

31.May 2021.

Djelatnice Udruge sudjelovale na edukaciji za jačanje operativnih kapaciteta

21.May 2021.

Održana posljednja kulinarska radionica u prvoj godini provedbe projekta "Zajedno, aktivno, ravnopravno!"

21.May 2021.

U sklopu projekta "Zajedno, aktivno, ravnopravno!" održana književna večer

KONTAKT

023/250-546

info@uszz.hr

Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar