Udruga slijepih
Zadarske županije
 
 

Prava slijepih osoba

Prava iz socijalne skrbi proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi. Prava koje osoba može ostvariti iz socijalne skrbi su: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, pomoć za uzdržavanje, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratna pomoć, doplatak za pomoć i njegu, pomoć i njega u kući, osobna invalidnina, osposobljavanje za samostalan život i rad, skrb izvan vlastite obitelji i druge pomoći.

Korisnici

Korisnik socijalne skrbi može biti samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Centar za socijalnu skrb odobrava određene oblike pomoći pod uvjetima koji su propisani od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Detaljnije o pravima slijepih osoba pogledajte ovdje.

Kako ostvariti pravo

Za ostvarivanje pojedinih prava potrebno je obratiti se Centru za socijalnu skrb po mjestu prebivališta. Napominjemo da za ostvarivanje pojedinih prava potrebno je priložiti:

 1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnicu
 3. važeći nalaz i mišljenje tijela vještačenja koje utvrđuje vrstu oštećenja
 4. medicinsku dokumentaciju
 5. dokaz o osposobljenosti za rad (npr. svjedodžba o završenom školovanju, kopija radne knjižice uz predočenje originala, potvrda o radnom odnosu, rješenje o mirovini)
 6. potvrdu o prebivalištu
 7. osobna iskaznica

(svi dokumenti moraju biti u preslikama)

Postupak ostvarivanja prava

 1. Uz osobnu iskaznicu u udruzi preuzeti list za popis slijepih
 2. Ispuniti list iz točke iznad
 3. Zatražiti uputnicu liječnika opće prakse
 4. Odlazak specijalistu, oftalmologu na pregled
 5. Nakon pregleda dobivenu dokumentaciju predati u udrugu

Olakšice

 1. Mjesečna olakšica u iznosu od 50 Kn na telefonski račun
 2. Oslobađanje od plaćanja TV pretplate
 3. Ostale olakšice ovise o mjestu prebivališta

KONTAKT

Udruga slijepih osoba Zadarske županije

TEL/FAX:
023 250-546

ADRESA:
Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar

E-MAIL:
udruga.slijepih.
zadarske.zupanije
@zd.t-com.hr

  naslovna | o nama | aktivnosti | donatori | prava slijepih | edukacija | novosti