Udruga slijepih
Zadarske Županije
 
 


O nama

Udruga slijepih osoba Zadarske Županije osnovana je 19. prosinca 1953. Udruga trenutno broji 250 slijepih i slabovidnih Članova.

Područje djelovanja

Udruga djeluje na području Zadarske Županije, a sjedište udruge je u Zadru. Osim grada Zadra djelujemo u ostalim gradovima i općinama u Županiji.

Članovi

Članom Udruge može postati svaka osoba koja na boljem oku s korekcijom ima oštrinu vida manju od 5 posto normalne vidne oštrine i osoba koja, bez obzira na oštrinu vida, ima vidno polje od 20 stupnjeva i manje, a ima stalno prebivalište na području Zadarske Županije.

Zadaće i ciljevi

Evidencija, učlanjivanje i individualni rad sa članovima, okupljanje, organiziranje i pomaganje slijepih na području djelovanja udruge

  • pomagati u opskrbi slijepih osoba potrebnim pomagalima
  • stvaranje uvjeta za dijalog i suradnju između Udruge i ostalih institucija u društvu
  • pružati pomoć članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa
  • akcije solidarnosti u okviru kojih se pruža pomoć socijalno ugroženim članovima udruge
  • osmišljavanje i organiziranje edukativnih, kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih aktivnosti u kojima sudjeluju slijepe osobe
  • pomoć slijepima kod uključivanja u aktivnosti društvene sredine u kojoj žive

Organizacija

Nadzorni odbor
|
Skupština članstva
|
   Predsjednik:
Slobodan Vladović
|
Dopredsjednik: Mladen Vukosav
|
Tajnik:            
|
   Službenici: Gordana Čizmin
                  Sandi Špaleta
|
Videći pratitelji: Josip Milković    

Organizacijsku strukturu udruge bira skupština na redovitim izborima propisanim statutom udruge. Izbori se održavaju svake 4 godine.
 

KONTAKT

Udruga slijepih osoba Zadarske Županije

TEL/FAX:
023 250-546

ADRESA:
Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar

E-MAIL:
udruga.slijepih.
zadarske.zupanije
@zd.t-com.hr

  naslovna | o nama | aktivnosti | donatori | prava slijepih | edukacija | novosti