Udruga slijepih
Zadarske županije
 
 


 Korisnik:

 Lozinka:Dobro došli na službene stranice Udruge slijepih Zadarske županije.

Sve informacije, događaje i aktualnosti potražite na linkovima naše stranice.
 

Koristimo prigodu obilježavanja 55. obljetnice djelovanja Udruge slijepih zadarske županije, koja predstavlja jednu od najstarijih humanitarnih i invalidskih organizacija.

Kroz aktivnosti pomažemo članovima odnosno slijepim i slabovidnim osobama u rješavanju teškoća na koje nailaze.
 

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je prihvatila i Republika Hrvatska slijepom osobom smatra se osoba koja ima potpuni gubitak osjeta svjetla ili ostatak vida s korekcijom ili bez korekcije do 3/60 (0,05).

Slijepom se smatra i ona osoba koja na boljem oku ima suženo vidno polje na 5 stupnjeva oko fiksacijske točke.
 

Sljepoća traži prilagođavanje novonastalim uvjetima, zato o njoj treba znati i s njom moći živjeti, a što će biti lakše kroz suradnju sa udrugama slijepih.

Zadaci udruge su promicanje pravne i socijalno-ekonomske zaštite slijepih te podizanje kvalitete njihovog svakodnevnog života.

  naslovna | o nama | aktivnosti | donatori | prava slijepih | edukacija | novosti