Udruga slijepih
Zadarske županije
 
 

Aktivnosti

Aktivnosti Udruge slijepih obnaša jedna zaposlena djelatnica koja stoji na usluzi članstvu u ostvarivanju njihovih prava, te rješavanju njihove specifične problematike. Neizostavna je pomoć podupirućih članova, voditelja Sekcija Udruge i njezinih volontera.

Videći pratitelj

Udruga pruža uslugu videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije. Trogodišnji program usluge koji je započeo 2016. godine, financijski pokriva Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

ministarstvo za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Zadaci

 • ublažavanje teškog socio-ekonomskog položaja pojedinih članova
 • poboljšanje kvalitete življenja članova
 • pomoć članovima u hrani, odjeći, ogrjevnom drvetu, lijekovima građevinskom materijalu u skladu sa financijskim mogućnostima
 • utvrditi broj nezaposlenih članova, njihove psihofizičke mogućnosti za zapošljavanje, te pronaći mogućnosti zaposlenja svojih članova
 • Udruga će snositi troškove ljetovanja jednom članu u Edukacijsko – rehabilitacijskom kampu za slijepe uzimajući u obzir prvenstveno socio-ekonomski status
 • isplaćivanje jednokratne novèane pomoći za subvencioniranje pogrebnih troškova obiteljima preminulih članova Udruge
 • nastavit će se obilaziti bolesne članovi i članove na bolničkom liječenju

Aktivnosti članstva

Udruga slijepih okuplja najveći broj članova koji se bave: govornim pikadom te šahom. Iz tih razloga je Sportska sekcija Udruge od velike važnosti i pomoću njenog djelovanja Udruga slijepih će poduzeti slijedeæe aktivnosti:

 • organizirati i sudjelovati u skupnim natjecanjima u zvučnom pikadu
 • organizirati i sudjelovatii u skupnim natjecanjima u šahu
 • raditi na stalnim fizičkim aktivnostima starijih slijepih osoba i na nabavci sportskih sprava u skladu s njihovim mogućnostima i interesu a sve u svrhu poboljšanja njihovog zdravlja
 • upućivati članove na sportska druženja u organizaciji drugih Udruga npr. u kampu Premantura
 • Organizacija dočeka nove godine

Aktivnosti skupštine

Glavne aktivnosti skupštine su slijedeće:

 • raditi na prijedlozima izmjena i dopuna Statuta, pravilnika, ostalih akata Udruge slijepih te usklađivati postojeće sa izmijenjenom zakonskom regulativom
 • surađivati s predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti
 • surađivati sa Hrvatskim savezom slijepih i njegovim članicama
 • razmatrati realizaciju programa i projekata

Rezultati

Sve osobe sposobne za rad su zaposlene zahvaljujući aktivnostima cjelokupnog članstva te skupštine udruge.

Članarina

Članovi udruge plaćaju članarinu u iznosu od 50 Kn. Članovi koji se nalaze u sustavu socijalne skrbi ne plaćaju članarinu.

KONTAKT

Udruga slijepih osoba Zadarske županije

TEL/FAX:
023 250-546

ADRESA:
Poljana Požarišće 1, 23000 Zadar

E-MAIL:
udruga.slijepih.
zadarske.zupanije
@zd.t-com.hr

  naslovna | o nama | aktivnosti | donatori | prava slijepih | edukacija | novosti